Reglement

Om onze clubritten voor ieder zo prettig mogelijk te laten verlopen, hebben we een reglement opgesteld.

 1. Wij zijn een toerclub en geen prestatieve vereniging
 2. Iedereen die wil mag beurtelings op kop rijden
 3. Bij zware omstandigheden wordt verondersteld dat de sterkste rijders het kopwerk verrichten
 4. Na bochten dient niet onmiddellijk te worden aangezet, wacht hiermee tot iedereen de bocht gepasseerd heeft en de groep compleet is
 5. Bij bergopwaarts en viaducten wordt bovenaan gewacht om te hergroeperen
 6. Zwakkere rijders die met meerder malen het tempo niet hebben kunnen volgen worden geacht om op de tweede of derde rij te gaan fietsen, de rest van de ploeg houdt dan rekening met deze rijders
 7. Als er een eetpauze wordt ingelast, tijdens de eetpauze wordt er rustig doorgereden. Verpakkingen nemen de leden mee naar huis
 8. Altijd geldt: samen uit samen thuis; niemand achterlaten die het tempo niet kan volgen. Bij pech wordt er gewacht en geholpen

Veiligheid

 1. Veiligheid boven alles
 2. Iedereen rijdt voor zijn eigen verantwoording. Het bestuur van TC Zegge kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 3. Groepen fietsers mogen op de weg blijven rijden indien het aangelegen fietspad dusdanig slecht is en gevaarlijke situaties kan veroorzaken
 4. Groepen fietsers mogen naast elkaar fietsen, maar mogen niet meer dan de helft van de weg in beslag nemen. Bij smallere wegen ben je verplicht achter elkaar te gaan fietsen
 5. Bij rode stoplichten staan we altijd stil
 6. Nooit abrupt van richting veranderen of plots remmen. Bij twijfel rechtdoor indien mogelijk
 7. Tijdens de ritten twee aan twee rijden alleen als de weg op het fietspad dit toelaat.
 8. Tegenliggers en obstakels worden duidelijk en tijdig aangegeven
 9. Ervaren rijders geven nieuwe rijders instructies hoe te rijden in een groep om de veiligheid voor iedereen te bevorderen
 10. Iedereen moet zorgen dat zijn fiets en toebehoren in goede staat van onderhoud zijn
 11. Ieder lid dat in bezit is van clubkleding dient dit te dragen bij elke clubrit. Ook het dragen van een helm is ten strengste aangeraden

Enkele richtijnen beftreft uitroepen en tekens

 1. Routekenners: op tijd de juiste weg aangeven bij kruising/splitsing (linksaf./rechtsaf/rechtdoor)
 2. De routebepaling wordt 1 dag van tevoren kenbaar gemaakt via onze site. Van deze route wordt niet of nauwelijks afgeweken

Uitroepen en tekens

 1. Let op        ⇒ Onoverzichtelijke situatie
 2. Tegen        ⇒ Tegemoetkomende fietsers
 3. Auto voor   ⇒ Tegemoetkomende auto
 4. Auto achter  ⇒Inhalende auto(s)
 5. Zijweg        ⇒ Let op mogelijk dwarsverkeer
 6. Fietspad      ⇒ Maak vanaf nu gebruik van het fietspad
 7. Paaltjes       ⇒ Let op de paaltjes
 8. Ritsen         ⇒ Ga achter elkaar fietsen
 9. Lek pech     ⇒ Rustig uitvieren naar een veilige plek
 10. Rustig         ⇒Voorin niet zo snel optrekken of rijden
 11. Hand omhoog van voorste man ⇒ vaart minderen
 12. Links of rechts afslaan arm extra hoog uitsteken
 13. Met de hand naast je zwaaien   ⇒ Let op, obstakel aan die kant